اینترنت اشیا (قسمت اول) – مقدمه و معرفی

اینترنت اشیا (طی چند قسمت پست آموزشی در مورد مفهوم تازه و فراگیری به نام ” اینترنت اشیا ” بحث خواهد شد) آشنا شوید با پدیده ی مهم و جالب اینترنت اشیا در قسمت اول به صورت مختصر ببینیم اصلا اینترنت اشیا (Internet of Things) چیست؟! یکی از الزامات هوشمندسازی تجهیزات الکترونیک مورد استفاده در […]