نوشته‌ها

گرما با کمی چاشنی فناوری، نگاهی به نمایشگاه اینوتکس 2018

کاستی ها در برابر قدم هایی رو به جلو

اینوتکس 2018 هم با وجود گرمای آزاردهنده سالن‌های نمایشگاه، شلوغی بیش‌ازحد آن و برخی بی‌نظمی‌هایی که در پذیرش وجود داشت، برگزار شد.

ما هم در این نوشته قصد داریم به بهانه این رویداد، نگاهی به اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران بیندازیم.

با اینکه پنجشنبه 14 تیر تا شنبه 16 تیر هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری برگزار شد، اما این دوره را میتوان بهکلی با دورههای قبلی متفاوت دانست.

هرچقدر دورههای قبلی رویدادی تا حدودی دولتی بود این رویداد ظاهری غیردولتی داشت!

هرچند که به نظر میرسد در انتخاب افرادی که بانی برگزاری این رویداد بودند باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد، منتها اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری متوجه شدهاند برگزاری رویداد به شیوههای قبلی اثربخش نیست خود یک گام روبهجلو است.

اما هنوز راه زیادی مانده که این رویداد بتواند به مرکزی پویا و فعال برای دور هم جمع کردن فعالان فضای فناوری و نوآوری ایران تبدیل شود.

اصلا اینوتکس چیست؟!

نمایشگاه inotex اینوتکس 2018

اینوتکس نمایشگاهی با حضور شرکتهای فناور، استارتآپها، صندوقهای جسورانه و سرمایهگذاران، مشاوران و منتورها، رسانههای استارتآپی، پارکهای فناوری، شتابدهندهها و مراکز رشد، فرشتگان کسبوکار، ارائهکنندگان زیرساخت و ارائهدهندگان خدمات است.

یکی از مهمترین کارهایی که در این رویداد صورت گرفت تبدیل آن به رویداد رویدادها بود.

به عبارتی رویدادهایی که پیش از این با نام و برند متمایز حضور داشتند این بار با نام خود در قالب این رویداد حاضر شدند.

به همین دلیل کسانی که مشتری یک رویداد کوچکتر بودند هم به مشتریان این رویداد تبدیل شدند و بهنوعی بازار رویداد داشتیم و امکان حضور افراد در رویدادهای مختلف وجود داشت.

بخشهای مختلف رویداد هم به گروههای مختلف سپردهشده بود.

با وجود این به نظر میرسد این رویداد با این رویکرد میتوانست در زمینه یکپارچگی رویدادهای مختلف قویتر عمل کند و شاهد چهلتکهای از رویدادهای مختلف نباشیم.

با وجود این بهعنوان یک تجربه که از روی دست نمونههای خارجی برداشتهشده اجرای نسبتا قابلقبولی داشت، ولی این به معنای راضیشدن به وضعیت فعلی نیست.

بخشهای مختلف اینوتکس شامل رویداد استارتآپی (اینوتکس پیچ)، اینوتکس تلنت، ماراتن برنامهنویسی (هکاتون) اینوتکس، چهارمین نشست شبکهسازی نوآوری، رویدادهای تناظریابی، ارائه فناوری، نشست شهرداریهای شهرهای بزرگ ایران، رویداد استیج، تجربه فناوری، دومین نشست تجاری فناوری D8، بازار فناوری (ریورس پیچ)، نشستهای رودررو و اینوتکس سلامت بود.

منتها وضعیت برگزاری برخی از این رویدادها حتی در وبسایت خود رویداد هم مشخص نیست.

نکته مهم در مورد یک مگارویداد (رویداد خیلی بزرگ!) گیجنشدن مخاطب است.

وقتی ما یک مگارویداد برگزار میکنیم حتما باید تجربه کاربری فوقالعاده بالایی برای مخاطبانی فراهم کنیم که احتمالا مشتری یکی دو رویداد خاص هستند و ممکن است بهصورت تصادفی به یکی دو رویداد دیگر هم سر بزنند.

برنامهریزان و برگزارکنندههای اینوتکس به این موضوع مهم دقت کافی نداشتند و به همین دلیل ما شاهد کمی شلختگی و بههمریختگی در روزهای برگزاری نمایشگاه بودیم.

موقعیت بد محل برگزاری و نامناسب بودن آن برای برگزاری رویداد هم به این موضوع دامن زده بود و ما شاهد بینظمی بودیم.

بااینحال باز باید تاکید کرد که رویکرد مالکان رویداد و درک تغییر قابلتقدیر است.

رسیدن به شهر هوشمند

Image result for smart city

اکبر قنبرپور، دبیر اینوتکس 2018 پیشاز این در یک کنفرانس خبری در خصوص افراد و شرکتهای حاضر در این رویداد گفته بود:

بیش از 150استارتآپ، 50مخترع، 20شرکت سـرمـــایـهگذاری، 20شتابدهنده، 40سرمایهگذار فرشته کسبوکار و 120 شرکت فناور در اینوتکس 2018 شرکت میکنند.

یکی از مواردی که در شبکههای اجتماعی درباره این رویداد مطرح میکردند شباهت این رویداد به الکاماستارز بود.

شاید اهداف آینده این نمایشگاه، این تصور را ایجاد کند که اینوتکس درنهایت میخواهد رقیبی برای الکام استارز شود.

به نظر میرسد این مقایسه درست نیست. الکام استارز یک نمایشگاه و رقابت استارتآپی است، در حالی که اینوتکس متمرکز بر نوآوری و فناوری است.

برگزارکنندگان اینوتکس درباره آن میگویند اینوتکس یکی از بزرگترین نمایشگاههای تخصصی ایران است که بیش از 1000 نفر در قالب کسبوکار در آن شرکت میکنند و روزانه بیش از دو هزار بازدیدکننده دارد.

موضوع اصلی این نمایشگاه «شهر هوشمند» است و امسال این نمایشگاه با توجه ویژه به بحث مدیریت هوشمند انرژی، حملونقل هوشمند، اینترنت اشیاء، زیرساختهای هوشمند، بهداشت و سلامت هوشمند و البته محیط و محل زندگی هوشمند طراحیشده است.

در هر حال اینوتکس 2018 با همه خوبیها و بدیهایی که داشت به پایان رسید و یک آخر هفته و اول هفته خوب برای کسانی که به فناوری و نوآوری علاقه داشتند، ساخته شد.

با رفع برخی چالشهایی که امسال خودنمایی میکرد این رویداد توان این را دارد که به مرکزی برای دورهم جمعکردن علاقهمندان نوآوری و فناوری ایران تبدیل شود.

4بخش اصلی اینوتکس 2018

بررسی نمایشگاه اینوتکس 97

بخش نمایشگاهی

اصلیترین بخش اینوتکس2018 بود، بستری نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای شرکتکنندگانی بود که در قالب غرفهها، سرویس و خدمات به بازدیدکنندگان ارائه میکردند.

همانطور که قابل حدس است بخش استارتآپها نسبت به بخش کسبوکارها و نهادهای بزرگ شلوغتر و گرمتر بود.

رویدادهای تجاری

 بهمنظور از بین بردن فاصله بین مخترعان، نخبگان، سرمایهپذیران و سرمایهگذارها ایجادشده تا با استفاده از این بستر، بتوان فاصله موجود بین گروههای مختلف کسبوکار را از بین برد و فرصتی برای تعامل و پیشبرد اهداف تجاری ایجاد کرد.

رویدادهای ترویجی

 با هدف شناساندن بیش از پیش نمایشگاه اینوتکس فعالیت میکند که فعالیت آن از ماهها پیش از شروع به کار نمایشگاه آغاز شده است.

خدمات سرمایهگذاری مشترک

بستری برای تسهیل سرمایهگذاری است که با استفاده از آن، شرکتهای ایرانی که در پی فروش سرویس و خدمات به خارج از کشور هستند یا سرمایهگذاران خارجی که تصمیم ورود به ایران با سرمایهگذاری دارند، میتوانند از این بخش استفاده کنند.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

تلسکوپ هوشمند هیونی (Hiuni)، فناوری در اختیار دوست داران علم نجوم!

تلسکوپ هوشمند هیونی (Hiuni) چه ویژگی هایی دارد؟

تلسکوپ هوشمند

امروزه مدل هاى زیادى از تلسکوپ هاى آماتورى ویژه مشاهده آسمان شب در بازار وجود دارد.

در این میان، تلسکوپ هوشمند هیونى (Hiuni) با امکان اتصال به گوشى یا تبلت، قابلیت هاى متعددى را در اختیار کاربر قرار میدهد.

هیونى داراى چند حسگر داخلى است.

به محض روشن کردن این تلسکوپ، این گجت به صورت خودکار آسمان و اجرام سماوى قابل مشاهده در آن را بررسى میکند.

به لطف بهره مندى از لنزهاى قوى، تصاویر دریافتى از این تلسکوپ روى صفحه نمایش تبلت یا گوشى از شفافیت و وضوح بالایى برخوردار است.

 

اپلیکیشن منحصر به فرد هیونی!

اپلیکیشن هیونی

اپلیکیشن هیونى نیز امکانات زیادى را در خود دارد.

تقویم رویدادهاى مختلف نجومى، کاربر را از نزدیکترین اتفاقات آسمان شب آگاه میکند.

همچنین انبوهى از مطالب آموزشى در حوزه نجوم در این اپلیکیشن وجود دارد که در قالب مقاله یا حتى بازی هاى سرگرم کننده در برابر کاربر قرار میگیرد.

خلاصه این که هیونى، نجوم آماتورى را به یک تجربه لذت بخش تبدیل میکند.

در شکل زیر میتوانید به صورت جزئی تر با ساختار تلسکوپ هوشمند هیونی آشنا شوید:

تلسکوپ هوشمند hiuni

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

شارژ کردن آیفون X با استفاده از قاب شارژ خورشیدی تسلا (Tesla)

قاب شارژر خورشیدی لوکس(!) تسلا

Image result for tesla iphone x 

بتازگى یک قاب ویژه شارژ آیفون اکس با انرژى خورشیدى با نام تسلا (Tesla) به بازار آمده است.

این قاب از جنس فیبر کربنى بوده و حاشیه اى از جنس طلا نیز دارد.

قاب تسلا داراى صفحاتى خورشیدى است که در صورت قرار گرفتن در برابر آفتاب میتواند باترى موجود روى بدنه خود را شارژ کند.

این باترى نیز با اتصال به گوشى، انرژى آن را تامین میکند. در واقع تسلا برای شارژ کردن آیفون X با استفاده از نور خورشید به کار میرود.

اما دلیل اینکه در تیتر این بخش از واژه لوکس استفاده کردیم چیست؟!

 

اما یک ابهام و یک مشکل خیلی بزرگ در خصوص قاب شارژ خورشیدی تسلا

شارژ کردن آیفون X با استفاده از نور خورشید

البته هنوز مشخص نیست وجود لایه فیبر کربنى روى این قاب موجب اخلال در شارژ بیسیم آیفون میشود یا خیر.

نکته جالب درباره این قاب، قیمت آن است.

شاید تسلا تنها قاب گوشى باشد که قیمتش چهار برابر گوشى است!

نسخه ویژه آیفون 64 گیگابایتى با قیمت 4587 دلار و نسخه ویژه آیفون اکس 256 گیگا بایتى نیز 4829 دلار قیمت دارد.

قرار است در مجموع 999 دستگاه از این قاب تولید شود.

 

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید .

ساعت هوشمند لومی واچ (LumiWatch) با صفحه نمایش روى دست

ساعت هوشمند لومی واچ (Lumi Watch)

ساعت هوشمند لومی واچ نمایش ساعت روی دست

 

مدت هاست ایده نمایش تصاویر دیجیتال روى سطح بدن و تبدیل آن به نمایشگر مطرح بوده است.

با این وجود، تاکنون شاهد محصولى کاربردى که بتوان این ایده را عملى کند نبودیم.

بتازگى تیمى از پژوهشگران توانستند یک ساعت هوشمند با نام لومی واچ (LumiWatch) طراحى کنند که مى تواند تصاویر صفحه نمایشگر خود را روى ساعد کاربر به نمایش درآورد.

 

مشخصات فنی لومی واچ

ساعت هوشمند lumi watch لومی واچ چیست

 

صفحه نمایش این ساعت 5 سانتى مترى است.

بخش لیزر ساعت هوشمند لومى واچ نیز در کنارش قرار دارد و با نور قرمز، آبى و سبز تصاویرى را نمایش مى دهد.

این نور به اندازه کافى قدرتمند است و حتى در یک روز آفتابى نیز کاربر مى تواند تصاویر ایجاد شده روى ساعدش را ببیند.

لومى واچ به یک پردازنده چهارهسته اى کوالکوم، 768 مگابایت رم و 4 گیگابایت حافظه مجهز است و از اندروید 5.1 بهره مى برد.

قیمت این ساعت هوشمند نیز احتمالا 600 دلار خواهد بود.

 

برای مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید .

برای مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید .

حلقه فوق هوشمند اس رینگ (Xenxo S-Ring)، جایگزینی جذاب تر برای ساعتهای هوشمند

زنزو اس رینگ (Xenxo S-Ring)، یک گجت پوشیدنی بی نظیر

گجت پوشیدنی هوشمند زنزو اس رینگ

این روز ها بسیاری از مردم از ساعت های هوشمند استفاده میکنند اما اگر شما از دسته افرادی هستید که با این گجت ارتباط برقرار نمیکنید و به دنبال یک گجت پوشیدنی جذاب تر هستید زنزو اس رینگ را به شما معرفی میکنیم!

ایده اولیه برای تولید این حلقه هوشمند بر مبنای تولید یک گجت، صرفا جهت ارسال درخواست کمک در شرایط اضطراری شکل گرفت.

جالب اینجاست در ابتدا قرار بود این گجت یک کفش مجهز به دکمه SOS باشد اما توسعه دهندگان به این ایده که افراد دوست دارند در مواقع مختلف کفش های متفاوت به پا کنند احترام گذاشتند!

در نتیجه به این فکر افتادند که حلقه ای هوشمند طراحی کنند که نه تنها برای ارسال درخواست کمک در شرایط ضروری به کار رود بلکه 11 کاربرد مختلف دیگر هم داشته باشد!

برای مثال قابلیت هایی نظیر:

  • توانایی پاسخ به تماس های تلفنی از طریق بلوتوث
  • برخورداری از میکروفون و هدفون داخلی
  • 4گیگابایت حافظه ذخیره اطلاعات
  • اتصال به دستیار صوتی گوگل و اپل
  • ساعت زنگ دار
  • پرداخت های NFC
  • گام شمار
  • هشدار SOS
  • کلید بلوتوث

و….

 

نگاهی دقیق تر به حلقه هوشمند اس رینگ (Xenxo S-Ring)

حلقه هوشمند اس رینگ

اگر زنزو اس – رینگ (Xenxo S-Ring) را در دست بگیرید، متوجه خواهید شد در نگاه اول تفاوت چندانى با یک حلقه فانتزى معمولى ندارد.

اما مدار الکترونیکى پیشرفته موجود در  آن، این گجت را وسیله اى استثنایى کرده است.

این حلقه مى تواند از طریق بلوتوث به گوشى متصل شده و صداى مخاطب آن سوى خط را از طریق استخوان انگشت و فک به گوش شما برساند.

 Xenxo S-Ring

این صدا کیفیت بالایى دارد و در عین حال هیچ فرد دیگرى نمى تواند متوجه آن شود.

اس – رینگ مانند یک فلش ممورى نیز عمل مى کند و مى توان از آن براى ذخیره و نیز انتقال اطلاعات به رایانه استفاده کرد.

حسگرهاى موجود در این حلقه حرکات را شناسایى مى کنند و امکان استفاده از آن براى کنترل موسیقى (بالا و پایین بردن صدا و تغییر فایل در حال پخش) را فراهم مى کنند.

حلقه هوشمند

فناورى NFC موجود در این گجت پوشیدنی هوشمند نیز امکان پرداخت در پایانه هاى فروش داراى این فناورى را به کاربر مى دهد.

قیمت این حلقه جادویى از 179 دلار شروع میشود.

 

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

با گجت سامور (Somewear) دیگر نگران بی موبایلی در شرایط اضطراری نباشید!

گجت سامور (somewear) چیست و دقیقا به چه دردی میخورد؟!

بسیاری از افراد دوست دارند روز های تعطیل خود را در طبیعت بگذرانند، اما یکى از مشکلات حضور در طبیعت این است که از میزان آنتن دهى گوشى هاى همراه کم مى شود.این مساله بویژه در موارد بروز خطر یا گم شدن در مسیر مى تواند به شکلى جدى دردسرساز باشد. سامور (somewear) گجتى است که براى حل این مساله طراحى شده است.

گجت سامور

گجت سامور (somewear)

این دستگاه مى تواند ارتباط بین گوشى و ماهواره هاى مخابراتى را برقرار کند.از آنجا که تقریبا در هر نقطه اى از کره زمین به امواج ماهواره دسترسى داریم، این گجت مى تواند نقش ناجى را براى علاقمندان به طبیعت بازى کند.کاربر با استفاده از سامور قادر به ارسال پیام، شناسایى موقعیت روى نقشه، دریافت هشدارهاى محلى و نیز وضعیت هواست.

somewear چیست

گجت سامور (somewear)

همچنین قرار است قابلیت هاى دیگرى نیز به این گجت افزوده شود.

البته دقت داشته باشید استفاده از گجت سامور Somewear مستلزم پرداخت هزینه اى ماهیانه است که از 15 دلار در ماه آغاز مى شود.

 

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

کاردلکس (Cardlax) استارتاپی در حوزه ماساژور های کوچک- معرفی گجت های نو

کاردلکس (Cardlax) یک ماساژور ریزه میزه!

ماساژور cardlax

برای رفع خستگی و تنش عضلانی ناشی از فعالیت های جسمی روزمره، شیوه های نوینی همچون صندلی های ماساژدهنده یا دستگاه های قابل حمل ماساژ وجود دارد.

اما محصول جدید یک استارتاپ هنگ کنگی با همه اینها متفاوت است.

کاردلکس (Cardlax) یک دستگاه گجت کوچک است که با ارسال پالس های ضعیف الکتریکی و انتقال آن به بدن موجب انقباض و انبساط سریع ماهیچه ها میشود و حسی مانند یک ماساژ واقعی را برای کاربر به همراه می آورد.

ماساژور کاردلکس ماساژور قابل حمل

ابعاد این دستگاه به اندازه یک کارت عابربانک است و فقط 4.7 میلیمتر قطر دارد.

به این ترتیب میتوان آن را براحتی حتی در کیف پول قرار داد.

همچنین کاربر میتواند با دکمه تنظیم این دستگاه، شدت ماساژ الکتریکی آن را تعیین کند.

اپلیکیشن ویژه کاردلکس نیز که با بلوتوث به آن متصل میشود، امکان کنترل آن با گوشی را در اختیار کاربر قرار میدهد.

گفتنی است باتری کاردلکس با هر بار شارژ تا 10 ساعت انرژی آن را تامین میکند.

 

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

نوکیا اینبار با اندروید 7 بازخواهد گشت … !

نوکیا بهترین بود …

نوکیا

بسیاری از ما داشتن اولین گوشی هوشمند را مدیون نوکیا هستیم.

نوکیا

آن زمان که هنوز گوشی های هوشمند زندگی ما را تسخیر نکرده بود، NOKIA یکه تاز میدان بود و تلفن همراه بیش از هر برندی با NOKIA و بازی معروف اسنیک آن خلاصه می شد.

آمارها هم موفقیت کم نظیر NOKIA را در آن سال ها تائید می کند، به طوری که هشت گوشی از ده گوشی پرفروش تاریخ متعلق به این شرکت است.

نوکیا

هرچند نوکیا تا 2003 ، بزرگ ترین فروشنده گوشی در جهان بود، اما در سال های اخیر به دلیل نداشتن تغییرات بنیادی از قافله جا ماند تا این که مایکروسافت در 2011 بخش موبایل سازی نوکیا را به ارزش هفت میلیارد دلار خرید.

نوکیا

در این مدت نوکیا مجبور بود تلفن های همراه خود را تحت نام مایکروسافت و با سیستم عامل ویندوز معرفی کند، اما مایکروسافت هم نتوانست در زنده کردن و بازگشت به روزهای اوج این برند موفق عمل کند.

نوکیا دوباره بهترین خواهد شد ؟

نوکیا

حال NOKIA قصد دارد با پایان قراردادش با مایکروسافت در ماه پایانی 2016 ، دوباره وارد دنیای تلفن های همراه شود و احتمالا در رویداد 2017 MWC که اسفند برگزار   خواهد شد، از گوشی های جدید خود رونمایی کند.

نوکیا

این بار نوکیای فنلاندی با شرکت هموطن خود یعنی HMD Global که توسط متخصصان سابق NOKIA اداره می شود، قراردادی ده ساله بسته است و این شرکت وظیفه تولید، بازاریابی و فروش تلفن های هوشمند نوکیا را به عهده خواهد داشت.

نوکیا

NOKIA یک همکار دیگر به نام Foxconn  را که یک تولیدکننده چینی است در کنار خود دارد.

براساس شایعات، این گوشی هوشمند D1C  نام خواهد داشت و با مشخصاتی چون پردازنده اسنپ دراگون 430 ، حافظه رم سه گیگابایتی و اندروید 7 معرفی می شود.

نوکیا

البته حدس زده شده NOKIA در رویداد 2017 MWC  علاوه بر D1C میان رده، تلفن های هوشمند دیگری نیز معرفی خواهد کرد.

 

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده ی  پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید .

متر هوشمند Bagel ( به همراه ویدیوی معرفی )

با پیشرفت تکنولوژی، اندازه گیری ابعاد و مسافت ها نیز وارد مراحل جدیدی شده است.

با این متر هوشمند آشنا شوید!

متر هوشمند

ابزار مدرن جدید که به تازگی برای اندازه گیری معرفی شده است، یک متر هوشمند به نام Bagel است که به سه روش مختلف میتواند ابعاد را اندازه گیری کند و قابلیت هایی مانند اتصال به گوشی هوشمند، ذخیره ابعاد و ذخیره پیامهای صوتی دارد.

سه روش اندازه گیری

1) این متر مجهز به یک بند انعطاف پذیر است که مانند مترهای سنتی عمل میکند و میتواند تا فاصله حدود ۳ متر را اندازه گیری کند.

متر هوشمند

البته این بند بسیار انعطاف پذیر است و در جاهایی که مترهای سنتی نمی توانند عمل کنند و دچار شکست می شوند، به خوبی عمل میکند.

نکته دیگر این است که این بند توانایی تحمل ۵۰ کیلوگرم وزن را نیز دارد.

2) یکی دیگر از روشهای اندازه گیری با Bagel ، استفاده از قابلیت چرخ یا Wheel است که کاربر با استفاده از آن میتواند متر را در اطراف یک سطح منحنی حرکت دهد و ابعاد آن منحنی را به راحتی محاسبه کند.

متر هوشمند

متر هوشمند

3) قابلیت دیگر، لیزر این متر است که اندازه گیری از فواصل دور را ممکن میسازد.

متر هوشمند

یک نور لیزری که از این متر هوشمند ساطع می شود، می تواند ابعاد افقی و عمودی را اندازه گیری کند.

قابلیت ذخیره ی پیام صوتی

منظور از ذخیره ی پیام صوتی اینست که پس از انجام اندازه گیری به هر یک از روش های بالا میتوانید به صورت صوتی به این متر هوشمند بگویید که این اندازه مربوط به چه وسیله ای بوده یا مربوط به کدام بخش آن .

سپس از طریق بلوتوث Bagel پیام شما را روی تلفنتان میفرستد و اسم ناحیه ی اندازه گیری شده به همراه اندازه ی آن در اپلیکیشن مربوط ذخیره خواهد شد .

قیمت این محصول 59 دلار است. قابل شارژ با USB ست و میتواند با واحد های مختلفی همچون cm و in اندازه گیری انجام دهد .

پیشنهاد میکنیم ویدیوی آشنایی با این محصول جالب را مشاهده نمایید :

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده ی  پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید .

بیکسی (Bixi) و جادوی بی نظیر یک اشاره !

مشکل چیه؟

بیکسی

فرض کنید دست هایتان کثیف است و می خواهید پیامکی را که تازه دریافت کرده اید بخوانید. در این صورت باز کردن قفل گوشی و رفتن به اپلیکیشن پیامک دیگر به راحتی همیشه نیست !

بیکسی

یا مثلا هنگام دوچرخه سواری میخواهید آهنگی را که با تلفن هوشمندتان گوش میکنید عوض کنید .

بیکسی

یا در هنگام رانندگی با حداقل برهم خوردن تمرکزتان کاری مثل رد کردن یک تماس یا پلی کردن یک آهنگ یا …. انجام دهید .

راه حل هوشمند !

 

با بیکسی ( Bixi ) میتوانید همه این کارها را بدون دردسر و فقط با یک اشاره انجام دهید.

بیکسی گجتی سبک وزن و کوچک است که می تواند جهت و نوع حرکت دست کاربر را شناسایی کرده و براساس آن، دستوری مشخص را به گوشی، دوربین یا هر وسیله دیجیتال دیگر بدهد.

بیکسی

در مجموع 9 حرکت مختلف دست برای بیکسی طراحی شده که هر کدام می تواند عملکرد مختلفی در دستگاه های دیجیتال داشته باشد.

عملکرد بیکسی (Bixi)

نحوه ی عملکرد این گجت 6 ضلعی و جالب به این صورت است که از حرکت دست شما یک سیگنال به صورت بلوتوثی بر روی گوشی اپ مربوطش در تلفن همراه هوشمندتان میفرستد و این سیگنال در اپ خوانده میشود و از طریق Wifi به دستگاه موردنظر ارسال میشود .

بیکسی

برای نمونه با این حرکات در اپلیکیشن پخش موسیقی گوشی می توان صدای موسیقی را بالا یا پایین برد یا به فایل صوتی قبلی یا بعدی رفت.

بیکسی (Bixi) و خانه ی هوشمند

بیکسی

همانگونه که با هم خواندیم هر خانه ی هوشمند ملزوماتی دارد که با برخی از آنها آشنا شدیم .

نکته ی جالب در مورد بیکسی اینست که امکان کنترل اجزای خانه ی هوشمند را هم میدهد.

یعنی با بیکسی امکان کنترل دوربین، لامپ هوشمند و حتی قفل های دیجیتال نیز وجود دارد.

 

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید .

جهت مشاهده ی  پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید .