بازه زمانی تحویل سفارش

محل ارسال مدت زمان تحویل سفارش
   تهران

3 ساعت (منوط به ثبت سفارش پیش از ساعت 16:30 در روزهای کاری)

شهرستان

48 ساعت (منوط به ثبت سفارش پیش از ساعت 11:30 در روزهای کاری)

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه