در این بخش میتوانید به صورت روزانه اخبار دنیای فناوری بعلاوه ی پست های آموزشی و معرفی نرم افزار و اپلیکیشن های کاربردی مختلف را بخوانید .

دوربین واقعیت مجازی دیتومکس

دیتومکس (Detu MAX)، اولین دوربین سه بعدی واقعیت مجازی- معرفی گجت نو

باز هم واقعیت مجازی، اینبار یک دوربین خارق العاده!

دوربین واقعیت مجازی واقعیت مجازی چیست

با افزایش محبوبیت عینکهای واقعیت مجازی، بازار تجهیزات جانبی مربوط به این صنعت نیز داغ شده است.

دیتومکس  (Detu MAX)یکی از جدیدترین گجتهای مربوط به واقعیت مجازی است که امکان ثبت تصاویری دوبعدی و سهبعدی بسیار باکیفیت را فراهم میکند.

دیتومکس در واقع اولین دوربین سهبعدی 360 درجهای واقعیت مجازی مجهز به تراشه هوش مصنوعی به شمار میرود.

 

ویژگی های دوربین واقعیت مجازی دیتومکس (Detu MAX)

دوربین واقعیت مجازی Detu MAX دوربین با کیفیت 12k

این دوربین میتواند تصاویری سهبعدی و 360 درجهای را با کیفیت 12k تهیه کند.

همچنین فیلم سهبعدی 360 درجهای تهیه شده توسط آن نیز کیفیتی برابر با 4k‌ دارد.

این دوربین حرفهای با برخورداری از شش محور تعادلبخشی، قابلیت ضدلرزش بالایی دارد و کاربر میتواند تصاویری بسیار شفاف را در موقعیتهای در حال حرکت تهیه کند.

شناسایی اشیای مختلف با هوش مصنوعی از دیگر قابلیتهای این دوربین است.

دیتو مکس 3600 دلار قیمت دارد.

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

بحران آب

مقابله با بحران آب، فناوری های جدیدی که باعث کاهش مصرف آب می‌شود

بحران آب 

بحران آب ، آب مجازی  کاهش مصرف آب ، آبیاری هوشمند ، فناوری های کاهش مصرف آب

بر کسی پوشیده نیست که آب، مایه حیات است.

این روزها صحبت در مورد مصرف آب زیاد مطرح می‌شود و همه نگران کم آبی هستیم.

مصرف خانگی مردم ایران حدود دو برابر آمارهای جهانی است و کاهش میزان بارش در سالهای اخیر موجب نگرانیهایی شده است.

بهطور معمول مصرف آب در کشور به سه بخش خانگی، کشاورزی و صنعت تقسیم میشود که سهم آب مصرفی در کشاورزی طبق آمار حدود 80 درصد است.

اگرچه مصرف بهینه در بخش خانگی میتواند کمک شایانی به صرفهجویی در مصرف آب کند و بحران کمآبی را کاهش دهد، اما نگاه ویژه به بخش آبیاری کشاورزی نیز میتواند در نگهداری بهتر منابع آبی نقش بسزایی ایفا کند.

امروزه تکنولوژی به یاری کشاورزی در حوزه آبیاری آمده و روشهای نوین آبیاری موجب کاهش چشمگیر مصرف آب شده است.

آبیاری هوشمند بهعنوان جدیدترین روش آبیاری در جهان مطرح شده و با استفاده از روشهای ترکیبی سعی کرده مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهد.

از گذشته تا به حال

بحران آب ، آب مجازی  کاهش مصرف آب ، آبیاری هوشمند ، فناوری های کاهش مصرف آب

در گذشته آبیاری با روشهای سنتی انجام میشد.

در مکانهایی که میزان منابع آبی یا بارندگی زیاد است بهطور معمول از روشهای غرقابی استفاده میشد.

طی سالهای اخیر به دلیل کاهش بارندگی و خشک شدن زمینها، در مناطقی خشک از روشهای جدیدتر آبیاری استفاده شده است.

آبیاری قطرهای و آبیاری بارانی، روشهای نوینتری نسبت به روشهای سنتی آبیاری هستند.

در این روشها از تکنولوژیهای مکانیکی نوین و سیستمهای جدیدتر استفاده شده است.

با اینکه این روشها نسبت به روشهای سنتی کاهش چشمگیری در مصرف آب داشتهاند، اما هنوز هدر رفت و هزینه آنها بالاست.

بهعنوان مثال در روش آبیاری بارانی با توجه به اینکه باید آب روی تمام سطح زمین پخش شود آب بهصورت بارانی روی گیاهان پاشیده میشود.

این موضوع باعث میشود در مناطق گرم بخشی از آب در هوا تبخیر شده و هدررفت آب افزایش یابد.

با پیشرفت تکنولوژی روشهای نوین وارد عرصه کشاورزی شده که در ادامه آنها را بررسی میکنیم.

سیستم های آبیاری هوشمند

بحران آب ، آب مجازی  کاهش مصرف آب ، آبیاری هوشمند ، فناوری های کاهش مصرف آب

مساله هوشمندی هر جا وارد شود بهینهسازی را با خود به همراه دارد.

هوشمندی در آبیاری نیازمند جمعآوری دادههایی است که بتواند براساس این دادهها و بررسی روابط آنها اطلاعات تولید کرده و در نهایت با پردازش اطلاعات، دانش تولید کند.

با استفاده از این دانش امکان بهینهسازی مصرف آب به وجود خواهد آمد.

در این مسیر، حسگرهای مختلفی برای جمعآوری دادهها از سطح زمین طراحی شده است.

بهعنوان مثال تشخیص اینکه خاک دقیقا در چه زمانی به رطوبت نیاز دارد توسط حسگرها قابل پیشبینی است.

حسگرهای رطوبتسنج در سطح زمین هر لحظه میزان رطوبت خاک را بررسی کرده و دادهها را به مرکز جمعآوری داده در سیستم طراحی شده ارسال میکنند.

دادهها بهصورت خام وارد سیستم شده و روابط بین آنها بررسی میشود.

بهعنوان مثال اگر دادههای مربوط به میزان رطوبت خاک، روند خشکشدن خاک را نشان دهند سیستم شروع به تحلیل شرایط کرده، سیستمهای آبیاری را برای حفظ رطوبت خاک فعال میکند.

در این روش آبیاری، آب فقط زمانی به خاک میرسد که نیاز است. بهاینترتیب در مصرف آب صرفهجویی خواهد شد.

همچنین در روش هوشمند آبیاری، اطلاعات مربوط به گیاهان مختلف امکان ثبت در سیستم را دارد.

بهطور کلی همه گیاهان به میزان مساوی نیازمند آبیاری نیستند، شناخت انواع گیاهان در قدیم بهصورت سنتی توسط کشاورز صورت میگرفت و بر اساس این شناخت، میزان آبیاری متفاوت بود، اما در روش نوین با توجه به نوع گیاه و اطلاعات دقیق آن امکان آبیاری به میزان کافی فراهم شده است.

نکته حائز اهمیت اینکه در آبیاری سنتی گاهی گیاه به دلیل آبیاری بیش از حد از بین میرفت و محصولات کشاورزی با میزان زیادی آبیاری نتیجه مطلوبی نداشت.

ویژگی های مثبت فناوری های نوین آبیاری

بحران آب ، آب مجازی  کاهش مصرف آب ، آبیاری هوشمند ، فناوری های کاهش مصرف آب

یکی دیگر از دغدغههای کشاورزان حضور مستمر در محل باغ یا محیطهای کشاورزی است.

استفاده از سیستمهای هوشمند آبیاری میتواند کمک شایانی به خودکارسازی بسیاری از بخشهای کشاورزی داشته باشد.

بهطور معمول زمانبندی آبیاری توسط کشاورزان تنظیم میشود، اما در سیستمهای هوشمند آبیاری امکان تنظیم سناریوی آبیاری برای گیاهان مهیا شده است.

بهعنوان مثال کشاورزان میتوانند تنظیم کنند زمان آبیاری در ساعات خنک شبانهروز انجام شود تا از هدررفت آب کاسته شود. همچنین با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا، خاک بهعنوان یک شیء هوشمند امکان ارسال اطلاعات به دوردست را دارد و سیستم آبیاری نیز از راه دور قابل کنترل است.

حسگرهای موجود در خاک، دوربینهای قابل نصب در زمینهای کشاورزی و… امکاناتی هستند که به کشاورزان کمک میکنند از راه دور نظارت دقیقی بر زمینهای کشاورزی خود داشته باشند و بتوانند آبیاری آن را کنترل کنند.

سیستمهای هوشمند در لحظه، دادههای عظیم را دریافت کرده و شرایط لحظه به لحظه را به کشاورزان اطلاع میدهند.

در این سیستمها در صورت قطع یا ایجاد نقص در سیستم، امکان اطلاعرسانی روی تلفن همراه وجود دارد تا در صورت نیاز کشاورزان بتوانند خود را به زمین رسانده و از نزدیک شرایط را بررسی کنند.

همچنین با استفاده از برنامههای تلفن همراه مخصوص این سیستم، امکان کنترل دقیق و برنامهریزی کامل آبیاری زمینهای کشاورزی برای کشاورزان فراهم شده است.

بالاترین سطح هوشمندی در آبیاری

بحران آب ، آب مجازی  کاهش مصرف آب ، آبیاری هوشمند ، فناوری های کاهش مصرف آب

تا اینجا به مسائلی اشاره کردیم که تفاوت سیستمهای هوشمند آبیاری در کشاورزی را با روشهای سنتی نشان میدهد، اما باید گفت سیستمهای هوشمند، پا را از این مساله فراتر گذاشتهاند و امکان پیشبینی شرایط را نیز دارند.

این سیستمها با استفاده از موقعیت مکانی و دریافت اطلاعات از سطح زمین و شرایط آبوهوایی امکان یادگیری داشته و میتوانند براساس شرایط موجود بین چند روش موجود آبیاری برنامهریزی شده، بهینهترین حالت را انتخاب کنند.

این سیستمها امکان پیشبینی زمان بارندگی را براساس شرایط آبوهوایی دارند.

این امکان موجب میشود در زمان بارندگی، این شرایط شناسایی و آبیاری با روش خاص انجام شود.

استفاده از روشهای نوین مانند آبیاری قطرهای و بارانی نسبت به روشهای سنتی کاهش مصرف آب را به همراه داشتهاند، ولی استفاده از روشهای هوشمند آبیاری 30 درصد بیشتر در مصرف آب صرفهجویی میکنند.

ضمیمه!

آب مجازی چیست؟

بحران آب ، آب مجازی  کاهش مصرف آب ، آبیاری هوشمند ، فناوری های کاهش مصرف آب

در بسیاری از کشورها براساس دادههای بهدست آمده طی سالهای مختلف در حوزه کشاورزی، میزان هزینه مصرفی آب برای تولید برخی محصولات کشاورزی محاسبه شده و در صورتی که میزان هزینه آب بالاتر از هزینه واردات این محصولات باشد از کشت آنها جلوگیری میشود.

این مساله مهم بهعنوان آب مجازی مطرح شده، یعنی میزان زیادی آب برای تولید کالا یا محصول نهایی مصرف شده که قابل مشاهده نیست و برای بهدست آوردن این محصول هزینه شده و در بافت آن قابل مشاهده نیست.

در واقع آب مهمترین دارایی کشورها برای بقاست، در نتیجه در صورتی که این کالای مهم در ازای بهدست آوردن کالاهای کماهمیتتر مصرف شود، ضرر بیشتری برای کشور خواهد داشت.

بهاینترتیب در صورت نکاشتن برخی از محصولات کشاورزی کماهمیت که مصرف بالای آب دارند، بهطور کلی در مصرف آب صرفهجویی خواهد شد.

در کشورهایی که دچار خشکسالی شدهاند به محصولاتی که در تولید آنها آب زیادی مصرف میشود نگاهی ویژه دارند و با واردات این کالاها در واقع هزینههای مختلف جمعآوری و هدایت آب به بخش کشاورزی را کاهش میدهند.

به نظر میرسد این روش میتواند کمک شایانی به کاهش مصرف آب در کشور در شرایط بحرانی داشته باشد.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

اینوتکس

گرما با کمی چاشنی فناوری، نگاهی به نمایشگاه اینوتکس 2018

کاستی ها در برابر قدم هایی رو به جلو

اینوتکس 2018 هم با وجود گرمای آزاردهنده سالن‌های نمایشگاه، شلوغی بیش‌ازحد آن و برخی بی‌نظمی‌هایی که در پذیرش وجود داشت، برگزار شد.

ما هم در این نوشته قصد داریم به بهانه این رویداد، نگاهی به اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران بیندازیم.

با اینکه پنجشنبه 14 تیر تا شنبه 16 تیر هفتمین نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری برگزار شد، اما این دوره را میتوان بهکلی با دورههای قبلی متفاوت دانست.

هرچقدر دورههای قبلی رویدادی تا حدودی دولتی بود این رویداد ظاهری غیردولتی داشت!

هرچند که به نظر میرسد در انتخاب افرادی که بانی برگزاری این رویداد بودند باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد، منتها اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری متوجه شدهاند برگزاری رویداد به شیوههای قبلی اثربخش نیست خود یک گام روبهجلو است.

اما هنوز راه زیادی مانده که این رویداد بتواند به مرکزی پویا و فعال برای دور هم جمع کردن فعالان فضای فناوری و نوآوری ایران تبدیل شود.

اصلا اینوتکس چیست؟!

نمایشگاه inotex اینوتکس 2018

اینوتکس نمایشگاهی با حضور شرکتهای فناور، استارتآپها، صندوقهای جسورانه و سرمایهگذاران، مشاوران و منتورها، رسانههای استارتآپی، پارکهای فناوری، شتابدهندهها و مراکز رشد، فرشتگان کسبوکار، ارائهکنندگان زیرساخت و ارائهدهندگان خدمات است.

یکی از مهمترین کارهایی که در این رویداد صورت گرفت تبدیل آن به رویداد رویدادها بود.

به عبارتی رویدادهایی که پیش از این با نام و برند متمایز حضور داشتند این بار با نام خود در قالب این رویداد حاضر شدند.

به همین دلیل کسانی که مشتری یک رویداد کوچکتر بودند هم به مشتریان این رویداد تبدیل شدند و بهنوعی بازار رویداد داشتیم و امکان حضور افراد در رویدادهای مختلف وجود داشت.

بخشهای مختلف رویداد هم به گروههای مختلف سپردهشده بود.

با وجود این به نظر میرسد این رویداد با این رویکرد میتوانست در زمینه یکپارچگی رویدادهای مختلف قویتر عمل کند و شاهد چهلتکهای از رویدادهای مختلف نباشیم.

با وجود این بهعنوان یک تجربه که از روی دست نمونههای خارجی برداشتهشده اجرای نسبتا قابلقبولی داشت، ولی این به معنای راضیشدن به وضعیت فعلی نیست.

بخشهای مختلف اینوتکس شامل رویداد استارتآپی (اینوتکس پیچ)، اینوتکس تلنت، ماراتن برنامهنویسی (هکاتون) اینوتکس، چهارمین نشست شبکهسازی نوآوری، رویدادهای تناظریابی، ارائه فناوری، نشست شهرداریهای شهرهای بزرگ ایران، رویداد استیج، تجربه فناوری، دومین نشست تجاری فناوری D8، بازار فناوری (ریورس پیچ)، نشستهای رودررو و اینوتکس سلامت بود.

منتها وضعیت برگزاری برخی از این رویدادها حتی در وبسایت خود رویداد هم مشخص نیست.

نکته مهم در مورد یک مگارویداد (رویداد خیلی بزرگ!) گیجنشدن مخاطب است.

وقتی ما یک مگارویداد برگزار میکنیم حتما باید تجربه کاربری فوقالعاده بالایی برای مخاطبانی فراهم کنیم که احتمالا مشتری یکی دو رویداد خاص هستند و ممکن است بهصورت تصادفی به یکی دو رویداد دیگر هم سر بزنند.

برنامهریزان و برگزارکنندههای اینوتکس به این موضوع مهم دقت کافی نداشتند و به همین دلیل ما شاهد کمی شلختگی و بههمریختگی در روزهای برگزاری نمایشگاه بودیم.

موقعیت بد محل برگزاری و نامناسب بودن آن برای برگزاری رویداد هم به این موضوع دامن زده بود و ما شاهد بینظمی بودیم.

بااینحال باز باید تاکید کرد که رویکرد مالکان رویداد و درک تغییر قابلتقدیر است.

رسیدن به شهر هوشمند

Image result for smart city

اکبر قنبرپور، دبیر اینوتکس 2018 پیشاز این در یک کنفرانس خبری در خصوص افراد و شرکتهای حاضر در این رویداد گفته بود:

بیش از 150استارتآپ، 50مخترع، 20شرکت سـرمـــایـهگذاری، 20شتابدهنده، 40سرمایهگذار فرشته کسبوکار و 120 شرکت فناور در اینوتکس 2018 شرکت میکنند.

یکی از مواردی که در شبکههای اجتماعی درباره این رویداد مطرح میکردند شباهت این رویداد به الکاماستارز بود.

شاید اهداف آینده این نمایشگاه، این تصور را ایجاد کند که اینوتکس درنهایت میخواهد رقیبی برای الکام استارز شود.

به نظر میرسد این مقایسه درست نیست. الکام استارز یک نمایشگاه و رقابت استارتآپی است، در حالی که اینوتکس متمرکز بر نوآوری و فناوری است.

برگزارکنندگان اینوتکس درباره آن میگویند اینوتکس یکی از بزرگترین نمایشگاههای تخصصی ایران است که بیش از 1000 نفر در قالب کسبوکار در آن شرکت میکنند و روزانه بیش از دو هزار بازدیدکننده دارد.

موضوع اصلی این نمایشگاه «شهر هوشمند» است و امسال این نمایشگاه با توجه ویژه به بحث مدیریت هوشمند انرژی، حملونقل هوشمند، اینترنت اشیاء، زیرساختهای هوشمند، بهداشت و سلامت هوشمند و البته محیط و محل زندگی هوشمند طراحیشده است.

در هر حال اینوتکس 2018 با همه خوبیها و بدیهایی که داشت به پایان رسید و یک آخر هفته و اول هفته خوب برای کسانی که به فناوری و نوآوری علاقه داشتند، ساخته شد.

با رفع برخی چالشهایی که امسال خودنمایی میکرد این رویداد توان این را دارد که به مرکزی برای دورهم جمعکردن علاقهمندان نوآوری و فناوری ایران تبدیل شود.

4بخش اصلی اینوتکس 2018

بررسی نمایشگاه اینوتکس 97

بخش نمایشگاهی

اصلیترین بخش اینوتکس2018 بود، بستری نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای شرکتکنندگانی بود که در قالب غرفهها، سرویس و خدمات به بازدیدکنندگان ارائه میکردند.

همانطور که قابل حدس است بخش استارتآپها نسبت به بخش کسبوکارها و نهادهای بزرگ شلوغتر و گرمتر بود.

رویدادهای تجاری

 بهمنظور از بین بردن فاصله بین مخترعان، نخبگان، سرمایهپذیران و سرمایهگذارها ایجادشده تا با استفاده از این بستر، بتوان فاصله موجود بین گروههای مختلف کسبوکار را از بین برد و فرصتی برای تعامل و پیشبرد اهداف تجاری ایجاد کرد.

رویدادهای ترویجی

 با هدف شناساندن بیش از پیش نمایشگاه اینوتکس فعالیت میکند که فعالیت آن از ماهها پیش از شروع به کار نمایشگاه آغاز شده است.

خدمات سرمایهگذاری مشترک

بستری برای تسهیل سرمایهگذاری است که با استفاده از آن، شرکتهای ایرانی که در پی فروش سرویس و خدمات به خارج از کشور هستند یا سرمایهگذاران خارجی که تصمیم ورود به ایران با سرمایهگذاری دارند، میتوانند از این بخش استفاده کنند.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

کیوی4

کیوی4 (Kiwi4)، مجموعه ای غنی از اطلاعات خودرو شخصی شما!- معرفی گجت نو

تفاوت کیوی4 با OBD ماشین

ارزیابی عملکرد خودرو

خودرو های جدید معمولا دارای یک رایانه داخلی هستند که در اصطلاح OBD نامیده می‌شود.

این رایانه می‌تواند میزان مصرف سوخت، روغن و برخی مشکلات خودرو را تعیین کند.

در این میان، یک تیم نوآور موفق به طراحی گجتی شده که میتواند اطلاعات دریافتی از این رایانه را همراه انبوهی از اطلاعات دیگر به اطلاع کاربر برساند.

این گجت جدید کیوی4  (kiwi4)نام دارد.

این دستگاه دارای یک شتابسنج پیشرفته است و میتواند اطلاعاتی درباره حرکت خودرو را بهصورت مستقیم و نیز پس از ترکیب با دادههای دریافتی از OBD به کاربر اطلاع دهد.

kiwi4 مدیریت اطلاعات خودرو

این کار از طریق گوشی، تبلت یا ساعت هوشمند صورت میگیرد.

در واقع فرستنده بلوتوثی موجود در کیوی4 همه این اطلاعات را بهصورت آنی به گوشی یا دیگر وسایل همراه کاربر ارسال میکند.

معرفی گجت جدید برای خودرو کیوی4

کیوی4 در مجموع قادر به ارزیابی 125 متغیر (اعم از سرعت، شتاب، گشتاور و …) و بهرهوری مصرف سوخت است.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

کلاه کاسکت دومیو پرو

کلاه ایمنی دومیو پرو (Domio Pro) با سامانه صوتی پیشرفته- معرفی گجت نو

خلاقیتی جذاب و محافظ به نام Domio Pro!

کلاه ایمنی Domio Pro کلاه ایمنی دومیو پرو کلاه کاسکت با سیستم صوتی

تاکنون چند مدل کلاه ایمنی دارای قابلیت پخش صدا به بازار آمده است، اما این محصولات عیبهایی عمده دارند.

صدای تولید شده در این کلاههای ایمنی سبب میشود کاربر نتواند صداهای اطراف را بخوبی بشنود.

این امر بویژه در موتورسواری در شهر میتواند خطرناک باشد.

دومیو پرو (Pro Domio) یک کلاه ایمنی نوآورانه است که راهحلی جالب برای این مساله دارد!

دومیو پرو از یک فناوری خاص به نام مایکرووایبریشن بهره برده و صدا را در قالب ارتعاشاتی به داخل کلاه ایمنی منتقل میکند.

به همین دلیل، کاربر بهراحتی میتواند صداهای محیط را نیز بشنود.

دومیو پرو صدایی با کیفیت بسیار بالا و 360درجهای تولید میکند.

این محصول نوآورانه همچنین دارای یک میکروفن ویژه است که با استفاده از آن امکان ارتباط صوتی نیز فراهم میشود.

این میکروفن میتواند نویزهای محیطی را نیز خنثی کند.

دومیو پرو 199 دلار قیمت دارد.

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

مسواک هوشمند چیز

معرفی مسواک هوشمند بدون دسته “چیز” (CHIIZ)- معرفی گجت های نو

مراقب ساده تر از دندان ها با مسواک هوشمند چیز

مراقبت از دندان ها مسواک هوشمند

عمل کردن به توصیه دندان پزشکان برای مسواک زدن معمولا کاری دشوار است.

برای نمونه شاید بسیاری از ما نتوانیم زاویه 45 درجه بین مسواک و دندانها را رعایت کنیم و همین به از بین نرفتن برخی مواد زاید روی دندان میانجامد.

مسواک هوشمند چیز (CHIIZ)، مسواک جدیدی است که ساختاری کاملا متفاوت دارد.

نحوه عملکرد مسواک هوشمند Chiiz

مسواک هوشمند chiiz مسواک بدون دسته

این مسواک بدون دسته از امواج صوتی (لرزشی) برای تمیز کردن دندانها استفاده میکند.

کافی است مقداری خمیردندان مخصوص روی برسهای این مسواک ریخته و آن را فقط به مدت 30 ثانیه در دهان خود قرار دهیم.

موتور این گجت 25 هزار حرکت خفیف لرزشی در دقیقه انجام میدهد و همین به تمیز کردن کامل دندانها میانجامد.

مسواک هوشمند چیز، ضدآب و ضدباکتری بوده و پس از مصرف به راحتی با آب تمیز میشود.

گجت چیز میتواند مسواک زدن را به شکلی ساده، هوشمند و درست انجام دهد.

قیمت این گجت 140 دلار است.

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

خوشبو کردن لباس ها

برطرف کردن بوی بد لباسها با استفاده از فرشرباکس (fresherBoxx)- معرفی گجت نو

لباسهایی خوشبو با گجت فرشرباکس (fresherBoxx)!

گجت فرشرباکس گجت fresherboxx گجت خوشبو کننده لباس ها

تماس مستقیم انواع لباس و کفش با پوست بدن موجب فعالیت باکتریها و ایجاد بوی ناخوشایند میشود.

با وجود اینکه راهحلهای موقتی نظیر استفاده از انواع مواد خوشبوکننده یا شستوشوی مکرر لباسها وجود دارد، فرشرباکس (fresherBoxx) گجتی است که با کمترین زمان و هزینه، بوی بد هر نوع لباس را از بین میبرد.

برای استفاده از فرشرباکس کافی است ابتدا لباسهای موردنظر را داخل آن قرار داده و سپس جنس، اندازه و میزان خیسی لباس را انتخاب کنید.

فرشرباکس ابتدا با استفاده از جریان هوا، لباس داخلش را خشک میکند.

سپس با استفاده از تابش فرابنفش و نیز گاز ازن، میکروبهای موجود روی سطح و درون بافت لباس کشته میشوند.

درواقع این شیوه میتواند تا 99/9 درصد میکروبها را نابود کند.

با وجود جذابیت استفاده از چنین دستگاهی شاید قیمت 499 یورویی آن، اصلیترین مانع در برابر خرید و استفاده از آن به شمار رود!

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

گجت مترجم

وستین (Westin)، گجت مترجم مبتنی بر هوش مصنوعی -معرفی گجت جدید

گجت وستین، سوغات کامپیتوکس 2018!

ترجمه با هوش مصنوعی وستین

در نمایشگاه کامپیوتکس 2018 شاهد رونمایی از یک گجت ویژه ترجمه بودیم که از 32 زبان زنده دنیا پشتیبانی میکند.

این گجت وستین (Westin) نام دارد.

برای استفاده از وستین کافی است دکمه موجود زیر صفحه نمایشگر آن را فشار داده و جمله مورد نظرمان را بگوییم.

این جمله به زبان انتخاب شده ترجمه شده و بهصورت صوتی پخش میشود.

 

عملکرد گجت مترجم Westin

مترجم وستین گجت مترجم westin

اما نحوه عملکرد این گجت نیز جالب است!

هر جمله در سامانه مترجم چهار موتور جستوجو (گوگل، بینگ، بایدو و یک موتور جستوجوی چینی) برگردان شده و سپس سامانه هوش مصنوعی، بهترین گزینه را انتخاب میکند.

این گجت به اینترنت نیاز داشته و به همین دلیل از قابلیت اتصال به وایفای و نیز 4G برخوردار است.

باتری وستین در حالت آمادهبهکار تا 250 ساعت انرژی دستگاه را تامین میکند.

میکروفن با قابلیت حذف نویز و امکان ضبط صدا از دیگر قابلیتهای وستین است.

 

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

فرصت های شغلی بلاک چین

فناوری بلاک چین (BlockChain)، یک کارخانه شغل سازی!

فناوری بلاک‌چین، موقعیت‌های شغلی پردرآمدی خلق می‌کند

فناوری blockchain

 

عرضه بیت‌کوین از سال 2009 سبب ایجاد بازار جدیدی به نام ارزهای دیجیتال شده که البته علاقه‌مندان و مخالفان بسیاری دارد.

بیت‌کوین با هدف ایجاد تحول در نظام مالی دنیا عرضه شد، اما جالب اینجاست که فناوری بنیادینی که بیت‌کوین براساس آن عمل می‌کند شاید بتواند تحولی جدی نه فقط در نظام مالی، بلکه در بسیاری دیگر از صنایع و حوزه‌های کسب‌وکار و زندگی بشر به همراه آورد.

این فناوری بنیادین بلاکچین (blockchain) نام دارد.

بلاکچین در واقع یک شبکه غیرمتمرکز و توزیع شده است.

همین ویژگیها سبب میشود بتواند بهعنوان یک سیستم تقریبا غیرقابل هک، غیرقابل دستکاری و بسیار شفاف عمل کند.

این ویژگیها برای بسیاری از شرکتها (نظیر فعالان حوزه زنجیره توزیع، خدمات مالی و…) و نیز ادارات دولتی بسیار مؤثر است.

فناوری نوین، شغلهای پردرآمد

فرصت های شغلی بلاک چین

جذابیت این فناوری سبب شده شرکتهای کوچک و بزرگ زیادی از سراسر دنیا برای استفاده از آن به تکاپو بیفتند.

آمار گویای آن است که فقط در ایالاتمتحده حدود 23 درصد از شرکتها برنامهای برای طراحی نرمافزارهای مبتنی بر بلاکچین در دست اجرا دارند.

اما به دلیل نو بودن این فناوری، تعداد کسانی که از توانایی، تخصص و تجربه بالایی برای اجرای آن برخوردار باشند چندان زیاد نیست.

به همین دلیل مشاغل مرتبط با توسعه سامانههای مبتنی بر بلاکچین به یکی از پرتقاضاترین و البته پردرآمدترین مشاغل در بازار کار فناوری اطلاعات تبدیل شده است.

آمارها رشد 200 درصدی میزان تقاضا برای کارشناسان با این تخصص را در دنیا نشان میدهد.

این طور نیست که تخصص در زمینه بلاکچین فقط به برنامهنویسی محدود باشد و بخشهای مختلفی (از مدیریت پروژه گرفته تا بررسی جنبههای حقوقی و قانونی) را در برمیگیرد.

در ادامه پرتقاضاترین مشاغل مربوط به این فناوری را بررسی میکنیم.

مدیر پروژه بلاکچین

پروژههای مرتبط با فناوری اطلاعات معمولا پیچیدگیهای فنی زیادی دارد.

در این میان، پروژههای مربوط به بلاکچین به دلیل نو بودن این فناوری از پیچیدگی به مراتب بیشتری برخوردارند.

همین امر سبب میشود تیم فنی و تیم مدیریت سازمان از یک زبان مشترک برخوردار نباشند.

مدیر پروژه بلاکچین را میتوان یک مترجم دانست که باید اطلاعات و جزئیات فنی را از تیم فنی به مدیران سازمان اعلام کند و از سویی دیگر، خواستههای مدیران را به شکلی که از نظر فنی در پروژه اجرایی باشد به اعضای تیم فنی انتقال دهد.

مدیر پروژه بلاکچین باید از یک سو با شیوههای مدیریت پروژه آشنا باشد و از سوی دیگر، اطلاعات بنیادین لازم در زمینه این فناوری را در اختیار داشته باشد.

برنامهریزی و نظارت بر اجرای مراحل مختلف پروژه از دیگر تکالیف مدیر پروژه بلاکچین به شمار میرود.

توسعهدهنده بلاکچین

یکی از اصلیترین شغلهای مرتبط با این فناوری که تقاضای زیادی در بازار کار برای جذب نیرو برای آن وجود دارد، توسعهدهنده بلاکچین است.

بانکها و موسسات مالی، سازمانهای دولتی و نیز شرکتهای حوزه فناوری از مهمترین متقاضیان نیروی متخصص توسعهدهنده بلاکچین هستند.

نقش توسعهدهنده بلاکچین در یکپروژه شاید با پروژه دیگر متفاوت باشد.

در برخی پروژهها، توسعهدهنده بلاکچین باید شبکه بلاکچین را از ابتدا طراحی کند و در پروژهای دیگر، بستر شبکه آماده باشد و فقط نیاز به پیادهسازی الزامات اجرایی شدن بلاکچین باشد.

توسعهدهنده بلاکچین معمولا باید حداقل با یک زبان برنامهنویسی (نظیر C++)، کار با پایگاههای داده و نیز اصول کلی تعریف و پیشبرد پروژههای مربوط به فناوری اطلاعات آشنایی داشته باشد.

همچنین آشنایی خوب با دانش شبکه و رمزنگاری نیز از دیگر مواردی است که برای یک توسعهدهنده بلاکچین از اهمیت بالایی برخوردار است.

مهندس کیفیت بلاکچین

یک مهندس کیفیت بلاکچین بهعنوان ناظر در پروژهها حضور دارد و اجزای پروژه و سلامت سامانه طراحی شده را بررسی میکند تا از درست بودن آن مطمئن شود و نیز روی سامانه، آزمایشهای لازم را انجام میدهد.

مهندس کیفیت بلاکچین باید اطمینان حاصل کند که بخشهای مختلف سامانه از استانداردهای روز کارا و امن برخوردار است.

مطالعه و تحقیق درباره ابزارهای مرتبط با بلاکچین و نیز طراحی آزمونهای استاندارد برای ارزیابی سامانه طراحی شده از دیگر مواردی است که چنین کارشناسی باید مدنظر قرار دهد.

شرکتها معمولا مهندس کیفیت بلاکچین را از میان دانشآموختگان کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار انتخاب میکنند.

مشاور حقوقی بلاکچین

یک مشاور حقوقی بلاکچین وظیفه دارد توصیههای لازم را به شرکت یا سازمان صاحب پروژه برای پیشبرد پروژه بر اساس الزامات حقوقی و مقررات موجود ارائه دهد.

با وجود اینکه هنوز مقررات چندانی در برخی زمینههای حساس مرتبط با این فناوری (نظیر جذب سرمایه برای انتشار ارز دیجیتال) در کشورهای مختلف وجود ندارد، اما به تدریج شاهد تدوین چنین مقرراتی هستیم.

به همین دلیل، یک مشاور حقوقی بلاکچین باید اطلاعات خود را نیز در این زمینه بهروز کند.

قرارداد هوشمند (smart contract) یکی از مهمترین مزایای فناوری بلاکچین به شمار میرود.

قراردادهای هوشمند امکان اجرای خودبهخود قراردادها را در صورت عملی شدن پیششرطهای آن فراهم میکنند.

بررسی جنبههای حقوقی مربوط به این قراردادها در پروژه تعریف شده نیز از دیگر وظایف یک مشاور حقوقی بلاکچین به شمار میرود.

طراح رابط کاربری بلاکچین

فناوری بلاکچین قابلیتهای فنی زیادی دارد، اما برای اینکه کاربران (بویژه کاربرانی که اطلاعات چندانی درباره این فناوری ندارند) بتوانند از سامانه طراحی شده به خوبی استفاده کنند، نیازمند یک رابط کاربری خوب خواهیم بود.

برای این کار به طراح رابط کاربری (UI) و نیز تجربه کاربری (UX) نیاز داریم.

طراحی ساده، جذاب و کاربرپسند اپلیکیشن، نرمافزار یا وبسایت سامانه بلاکچین یکی از مهمترین مراحل پروژه به شمار میرود.

همچنین یکنواختی تجربه کاربری (در محیط اپلیکیشن روی گوشی هوشمند، نرمافزار روی رایانه و نیز وبسایت) از دیگر موارد مهمی است که یک طراح رابط کاربری حرفهای به خوبی میتواند از پس آن برآید.

یادگیری مهارتهای مربوط به فناوری بلاکچین

بلاک چین چیست فناوری بلاک چین

شاید شما هم جزو علاقهمندان به این فناوری باشید یا حداقل وجود تقاضای گسترده از سوی کارفرمایان، شما را هم برای حضور در این بازار وسوسه کند!

در این صورت لازم است تخصصهای لازم را در این زمینه به دست آورید. بهطور کلی، شیوههای زیر میتواند شما را برای کسب دانش مورد نیازتان یاری کند.

دورههای آموزش مجازی

از آنجا که آموزش برنامهنویسی نیاز چندانی به حضور در کلاس فیزیکی ندارد، دورههای آموزش مجازی یکی از محبوبترین شیوههای موجود به شمار میرود.

سامانههای آموزش مجازی زیادی در سراسر دنیا در چند سال اخیر، دورههایی ویژه بلاکچین را به فهرست آموزشهای خود اضافه کردهاند.

این دورهها شامل فیلم، متن و گاهی تکالیف مشخص هستند.

شرکت در کارگاههای آموزشی

شاید برای آغاز کار یا بالا بردن دانشتان به حضور در دورههای آموزشی و تعامل مستقیم با استاد نیاز داشته باشید.

در این صورت شرکت در کارگاهها و دورههای حضوری میتواند سودمند باشد.

کتاب

یکی از کمخرجترین و موثرترین شیوهها برای یادگیری، همان شیوه سنتی استفاده از کتاب است.

کتابهای چندانی به زبان فارسی در زمینه بلاکچین وجود ندارد.

در عوض میتوانید از کتابهای الکترونیکی روز دنیا به زبان انگلیسی در این زمینه بهرهمند شوید.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.

دانلود iOS 12

معرفی جامع سیستم عامل آی او اس 12 (iOS 12) و آموزش نصب رایگان آن

 iOS 12 رونمایی شد!

معرفی iOS 12

iOS12 حداقل طبق ادعای مسئولان اپل انقلابیترین آی او اس به حساب میآید!

اما نگاهی به نسخه بتای این سیستمعامل نشان میدهد حداقل از نظر ظاهر تفاوت چندانی با نسخه 11 ندارد و بیشتر تمرکز اپل روی جزئیات بیشمار آن است.

این به روزرسانی را کنار سیستم عامل بدیع آیاواس 11 قرار دهید تا متوجه داستان شوید!

هنوز ابتدای راه سیستمعامل جدید اپل است و باید دید تا زمان عرضه اصلی چه تغییراتی در آن ایجاد میشود.

آیاواس 12 را همین حالا تجربه کنید!

معرفی آی او اس 12

شرکت اپل در حال حاضر نسخه بتای آیاواس 12 را عرضه کرده، اما اشکال کار آنجاست که برای بهروزرسانی به این نسخه باید حتما حساب کاربری توسعهدهنده داشته باشید.

برای داشتن یک حساب کاربری توسعهدهنده یا همان دولوپر (Developer)، باید سالانه 99 دلار هزینه کنید.

پس به احتمال زیاد باید دنبال یک راهحل دیگر برویم!

وبسایتhttps://beta.thuthuatios.com/en  این امکان را به شما میدهد تا بدون داشتن حساب کاربری دولوپری نسخههای بتا را روی گوشی، ساعت، لپتاپ یا آیپدتان بریزید.

این وبسایت را روی گوشی خود و با مرورگر سافاری باز کرده و با کلیک روی دیوایس مورد نظرتان پروفایل لازم برای دریافت بهروزرسانی را فعال کنید.

بعد از این کار دستگاه شما یک بار خاموش و روشن میشود و حالا زمان آن رسیده که مانند همیشه به بخش تنظیمات و جنرال بروید و گزینه Software Update را انتخاب کنید تا فایل آیاواس 12 بتا آماده دانلود شود.

پوستاندازی قدیمیها!

دانلود iOS 12

طبیعی است اپل در سیستمعامل جدید خود سراغ تغییر اپهای پرکاربرد قدیمیتر مانند photos، News، music و… برود.

یکی از این اپهای متحول شده گالری عکسها یا همان فتوز است.

این اپلیکیشن از این به بعد امکان جستوجو در بین عکسها را نیز به کاربران میدهد.

شما میتوانید در عکسها دنبال افراد، مکانها و شهرها، موزهها و رویدادهای مختلف بگردید و عکس یا عکسهای آن موقعیت خاص را پیدا کنید.

علاوه بر این یک بخش for you نیز به اپ اضافه شده که بخش memories و sharing به آن منتقل شده است.

تغییر دیگر مربوط به سیری است؛ جایی که دستیار هوشمند با دستی بازتر در گوشی شما فعالیت میکند.

قابلیت میانبر به سیری کمک میکند با اپلیکیشنها تعامل مستقیمی داشته باشد و بتواند بدون باز کردن اپهای دیگر کار شما را راه بیندازد.

به طور مثال اپلیکیشنTile  محصولی برای ردیابی دسته کلید است.

پیش از این باید از سیری میخواستید این اپ را برای شما باز کند و پس از آن به صورت دستی دنبال دسته کلیدتان بگردید.

حالا با استفاده از قابلیت shortcut، تنها کافی است عبارت hey siri, I lost my keys را بیان کنید تا همه این کارها انجام شود.

علاوه بر این سیری میتواند حتی در زمان قفل بودن صفحه نیز پیشنهاداتی به شما بدهد.

اپهای دیگری مانند Apple Books، Stocks و News هم دچار تغییرات مثبتی شدهاند و همچنین Voice Memos با رابط کاربری جدیدی از آیپد نیز سر درآورده است.

مدیریت نوتیفیکیشنها

یکی از بهترین تحولات ایجاد شده در سیستمعامل جدید اپل مربوط به مدیریت نوتیفیکیشن هاست.

در این سیستمعامل، نوتیفیکیشنهای مربوط به یک اپلیکیشن مشترک در یک دسته قرار میگیرند و دیگر لازم نیست تمام پیامهایتان را به صورت جدا جدا و در قالب یک نوتیفیکیشن ببینید.

علاوه بر این نوتیفیکیشنها به گزینههایی مجهز شدهاند تا بتوانید آنها را از بنرهایی که به نمایش در میآیند، کنترل کنید.

واقعیت مجازی، واقعیتر از همیشه!

دانلود آی او اس 12

یکی از ویژگیهای مهم نسل بعدی سیستمعامل اپل، تمرکز آن روی واقعیت افزوده است.

اپل در این کنفرانس از ابزار ARKit 2 رونمایی کرد که با همکاری شرکت ادوب، پیکسار و اتودسک حال و هوای تازهای به واقعیت افزوده داده است.

شرکت اپل یک فرمت جدید با پسوند USDZ برای اشتراکگذاری واقعیت افزوده معرفی کرد که تمام منابع مورد نیاز را در یک فایل جمعآوری میکند.

علاوه بر این،شرکت ادوب نیز پشتیبانی USDZ را به Creative Cloud اضافه کرده است.

علاوه براین اپل یک عضو جدید یعنی اپلیکیشن Measure را نیز به خانواده واقعیت افزوده است.

Measure میتواند در دنیای واقعیت افزوده اندازه دقیق اشیای مختلف را بسنجد.

باب دل قدیمیها!

یکی از انتقادات همیشگی در به‌‌‌روزرسانیهای اپل مربوط به کند شدن دستگاههای قدیمیتر است.

این ماجرا از زمانی شروع شد که آیاواس 10 به عنوان بلای کند کننده به جان گوشیهای هوشمند آیفون 5 به قبل افتاد.

البته اپل سعی کرد این مشکل را در نسخههای بعدی و آیاواس 11 حل کند، اما باز هم آیفونها و آیپدهای قدیمیتر از آنچه که انتظار میرفت، کندتر بودند.

اما به نظر میرسد آیاواس 12 با راه حلی حساب شده برای گجتهای قدیمیتر عرضه شده است.

به طوری که اپل ادعا میکند محصولات قبلی نهتنها کند نمیشوند که نسبت به گذشته سریعتر هم خواهند شد.

اپل مدعی شده که با این نسخه جدید از سیستم عامل iOS، اپلیکیشنها در آیفون6‌‌اسپلاس تا 40درصد سریعتر اجرا میشوند.

اجرای کیبورد صفحه نمایش تا 50درصد سریعتر خواهد بود و دوربین نیز تا 70 درصد سریعتر از نسخه قبلی آی او اس اجرا خواهد شد.

جالب این که این مساله فقط محدود به دستگاههای قدیمی نیست، چراکه سرعت پردازنده در جدیدترین دستگاههای اپل نیز افزایش خواهد یافت.

ویژگیهای پنهان iOS 12

ویژگی های آی او اس 12

وقتی میخواهیم در مورد ویژگیهای یک سیستمعامل صحبت کنیم، قطعا نکات ریز و درشت زیادی از قلم میافتد.

در کنفرانس اپل نیز همین اتفاق برای آیاواس 12 افتاد و هیچ صحبتی از ویژگیهایی که انحصارا برای این سیستمعامل تعریف شده بود، به میان نیامد.

یکی از این ویژگیها، انتقال رمز یکبار مصرف بهطور خودکار از اساماس به اپلیکیشن مورد نظر است.

اپل از این به بعد به محض اینکه کد به گوشی شما SMS شود، آن را به صورت خودکار میشناسد و نوار مورد نظر را در اپلیکیشن میزبان پر میکند.

این مساله کار شما را کاملا راحت میکند، بدون اینکه نیاز باشد دسترسی خواندن و ارسال اساماس را به یک اپلیکیشن بدهید.

در حال حاضر اگر یک آیفون در نزدیکی آیفون دیگری بخواهد به یک وایفای مشترک متصل شود، اپل به صورت خودکار به دستگاه دوم این امکان را میدهد تا رمز وایفای را با دستگاه دیگر به اشتراک بگذارد.

حالا در آیاواس 12 اپل به شما اجازه میدهد تا رمزهای عبور موجود روی iOS را روی مک و بالعکس انتقال دهید.

این قابلیت باعث میشود سرعت انجام کار بالا برود و کاربر بتواند براحتی بین دو پلتفرم رابطه برقرار کند.

ویژگی جدید دیگر گوشیهای اپل هشدار اضطراری است.

این هشدار که هیچ مانعی نمیشناسد برای مواقعی تعریف شده که حتی بیصدا بودن و قابلیت Do Not Disturb هم نتواند جلوی آن را بگیرد.

با این ویژگی، پزشکان و پرستاران میتوانند پیامهای اضطراری را به بیماران خود انتقال دهند یا اینکه خودتان را از خوردن قرص در زمان درست مطلع کنید.

آخرین ویژگی ناگفته نیز در مورد سیری است. این دستیار هوشمند باز هم قرار است باهوشتر شود و سراغ یادگیری آشپزی، سینما و دانشهای تخصصیتر برود.

جهت مشاهده ی پست های آموزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده ی اخبار روز دنیای فناوری اینجا را کلیک کنید.